Gweithrediadau

Ein bwriad yn y prosiect hwn yw datblygu cwrs hyfforddi i athrawon VET sy’n gweithio gyda myfyrwyr VET, fel grwp targed â pherygl uwch o adlamu allan nag mewn addysg gyffredinol.

Er mwyn delio â’r targed hwn, mae’r prosiect yn canolbwyntio ar bwysigrwydd hyfforddiant parhaol i athrawon VET sy’n wynebu’r angen i gwtogi ar y nifer sy’n gadael ysgol yn gynnar erbyn diwedd y degawd hwn. Mae cwtogi ar adael ysgol yn gynnar yn hanfodol er mwyn cyflawni nifer o amcanion allweddol yn strategaeth Ewrop 2020.

Fe fyddwn yn datblygu trefnau aswiriant ansawdd i’r diben o gwtogi ar adlamu allan o ysgolion VET, i’w cynnwys yn rheolaeth ansawdd cyffredinol ysgolion. Ar ben hyn fe fyddwn yn cynnig timau aswirio ansawdd arbennig i ddelio â gweithredu’r trefnau aswiriant ansawdd, a’u cydgysylltu, trwy oes y prosiect ac wedi iddo ddirwyn i ben.

 

Activities Shalom

Workshop 1 Shalom, March 2014

Workshop 2 Shalom, March 2014

Activities NIMEM

Workshop 1 NIMEM, October 2013

Workshop 2 NIMEM, October 2013

Activities Adastra

Workshop ADASTRA, March 2013

Activities Quarter Mediation

Workshop SfS QMED, April 2013

Up