2. Canllaw hyfforddi i athrawon sy’n gweithio mewn ysgolion VET: “Yr 8 ateb er mwyn ymladd gadael ysgol yn gynnar yn VET”

Module 1: Hyfforddiant ar gyfer hyfforddwyr addysgwyr cyfoedion

 

Module 2: Dull yr Ysgol ar gyfer Cynaliadwyedd

 

Module 3: Casgliad o ddulliau addysgu a hyfforddi arloesol a dulliau er mwyn cwtogi ar adael ysgol yn gynnar yn VET

 

Module 4: Trefniadaeth ansawdd er mwyn ymladd gadael ysgol yn gynnar yn VET

Up