5. “App” gyda chanllawiau i athrawon sy’n gweithio â myfyrwyr VET sydd mewn perygl o roi'r gorau i addysg (ar gyfer IPAD/IPHONE/cyfrifiadur/bwrdd clyfar)

HTML5

For any Device
For any Device
QR-Code for direct link to HTML5 Website
QR-Code for direct link to HTML5 Website

Android APP

Download the Android App
Download the Android App
QR-Code for download Android App
QR-Code for download Android App
Up