Project FEIGHT

Dit project vraagt aandacht voor de noodzaak van voortdurende training voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs om daarmee het aantal vroegtijdig schoolverlaters vóór het jaar 2020 te verlagen.

Het verminderen van vroegtijdige schoolverlaters kan bereikt worden door een ‘slimme groei’ van beter onderwijs en door een ‘inclusieve groei’ omdat daarmee een van de grootste risico factoren voor werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting wordt aangepakt.

Samenvatting

Met het project ‘De 8 oplossingen voor vroegtijdig schoolverlaten in het MBO’ willen de partners een sterk en duidelijk signaal geven aan alle Europese middelbare beroepsopleidingen en een aantal oplossingen onderzoeken en aandragen om het aantal vroegtijdig MBO-schoolverlaters te verminderen.

Het doel van het project is om de belangrijkste factoren voor vroegtijdig schoolverlaten in kaart te brengen en die aan te pakken door de motivatie van MBO-studenten te verbeteren, zodat ze zich onderdeel voelen van de ‘Lifelong Learning Society’. Het project richt zich op MBO-docenten en op studenten met een verhoogd risico op vroegtijdig schoolverlaten, zoals een sociaal-economisch zwakke achtergond, een allochtone achtergrond of specifieke didactische vragen. Docenten moeten over verschillende ‘softe’ competenties beschikken om studenten te begrijpen, te ondersteunen en te motiveren om hun verplichte studie te voltooien, zodat ze een diploma of kwalificatieontvangen. Ook is het van belang de bewustwording te vergroten bij schoolleiders en beleidsmakers in de MBO-wereld met betrekking tot het bestaande probleem van vroegtijdig schoolverlaten.

De projectgroep wordt gevormd door 6 partners uit 4 landen: 3 EU-landen (Nederland, Italië en Groot-Brittannië) en één EU-kandidaat land (Turkije). De projectgroep is divers samengesteld en vult elkaar goed aan: een aanbieder voor volwassenen educatie, een vrijwilligersorganisatie, een opvang voor dropouts, regionale overheden en een media productiebedrijf.

Resultaat

Het korte termijnresultaat: vermindering van het aantal vroegtijdig schoolverlaters door het motiveren van MBO-studenten en door het trainen van hun docenten.

Het lange termijnresultaat: het ondersteunen van de waarden van Lifelong Learning (Een leven lang leren) en een pro-actieve houding ten opzichte van het dagelijkse leven, zowel binnen als buiten de school.

EXTERNAL EVALUATION

The external evaluation was subcontracted to IVAM, Universiteit van Amsterdam.

Partners

Up