Etkinlikler

Projede genel eğitimdense okulu bırakmada daha büyük bir risk altında bulunan özel bir hedef grup olan Mesleki Eğitim öğretmenlerine bir eğitim kursu geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu hedefi vurgulamak için, proje, bu on yıllık sürenin sonunda okulu erken bırakanların sayısının azaltılmasının gerekliliğiyle karşı karşıya kalan Mesleki Eğitim öğretmenleri için sürekli eğitimin önemine odaklanmaktadır. Okulu erken bırakmanın azaltılması Avrupa 2020 stratejisindeki ana hedef sayısının gerçekleştirilmesi için gereklidir. 

Mesleki Eğitim okullarında okulu erken bırakma sayısını azaltmak için okulların genel kalite yönetiminde bulundurulacak kalite kontrolü prosedürleri geliştireceğiz. Buna ek olarak, hem proje süresi boyunca hem de proje sona erdikten sonra kalite kontrolü prosedürleriyle ilgilenmek ve koordine etmek amacıyla özel kalite konrolü ekipleri oluşturmayı önereceğiz. 

 

Activities Shalom

Workshop 1 Shalom, March 2014

Workshop 2 Shalom, March 2014

Activities NIMEM

Workshop 1 NIMEM, October 2013

Workshop 2 NIMEM, October 2013

Activities Adastra

Workshop ADASTRA, March 2013

Activities Quarter Mediation

Workshop SfS QMED, April 2013

Up