2. Meslek liselerinde çalışan öğretmenler için koçluk kılavuzu) “Meslek liselerinde erken okul terkleri ile mücadelede 8 çözüm"

Module 1: Akran  Eğitimi koçları için eğitim

 

Module 2: Sürdürülebilrlik metodu için Okul

 

Module 3: Meslek liselerinde erken okul terklerinin azaltılmasında eğitim ve öğretimde yenilikçi yaklaşım ve yöntemlerinden derlemeler

 

Module 4: KISIM : Meslek Liselerinde erken okul terkleriyle mücadele raporlarında Kalite prosedürleri

Up