FEIGHT Projesi

Proje okuldan erken bırakma sayısının azaltılmasının gerekliği olduğunu düşünen mesleki eğitim öğretmenleri için sürekli eğitiminin önemini  baz almaktadır.

Okulu erken bırakmanın azaltılması eğitim ve öğretim seviyesini arttırarak “akıllı gelişimi” ve aynı zamanda işsizlik, yoksulluk ve sosyal dışlanma gibi en büyük risk faktörlerine değinen “kapsamlı gelişimi”amaçlamaktadır. 

 

Özet

“Mesleki eğitimde okulu erken bırakmayla mücadelede 8 çözüm” projesi, Avrupa Meslek Lisesi okullarına güçlü ve gözeçarpan bir işaret vermeyi ve mesleki eğitimi erken bırakanların sayısını azaltmak için bazı olası çözümleri araştırmayı ve önermeyi amaçlamaktadır.

Projenin başlıca hedefi mesleki eğitim öğrencilerinin motivasyonlarını arttırarak ve onların Hayatboyu Öğrenme Toplumuna adapte olmasına yardım ederek okuldan ayrılmayı azaltmak amacıyla Mesleki Eğitimde okulu erken bırakmanın başlıca etkenlerini tanımlamaktır. Proje sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı  geçmişe sahip, göçmen veya özel eğitim ihtiyaçları olan çocuklar gibi okulu erken bırakma riski yüksek olan grupları içeren mesleki eğitim öğrencileriyle çalışan öğretmenlere odaklanmaktadır.Bunlar gibi öğrenci gruplarının öğretmenleri, diploma, yeterlilik ya da sertifika alabilsinler diye öğrencileri zorunlu eğitime devam etmeleri için destekleme anlama ve motive etmek amacıyla pekçok sosyal beceri gereksinimi duymaktadır.Mesleki eğitimde var olan  okulu erken bırakma sorununu gözönünde bulundurarak Mesleki Eğitim alanındaki okul müdürlerinin ve yetkili kişilerin farkındalığını oluşturmak ayrıca gereklidir. 

Birlik, 4 ülkeden 6 ortağı içermektedir:3 Avrupa Birliği ülkesi (Hollanda, Italya, İngiltere) ve bir aday ülke (Türkiye).” Birliğin temeli çeşitli ve kapsamlıdır: bir yetişkin eğitimi merkezi, bir gönüllü organizasyon, bir okulu bırakma merkezi, bölgesel yetkilier ve bir medya üretim şirketi.” 

 

The 8 solutions

Method 1. Working with real assignments

Method 2. Using outdoor activities and training in nature

Method 3. Extracurricular activities (e.g., music, dance, crafts, arts)

Method 4. Peer training

Method 5. E-learning

Method 6. Using music, art, play, drama as teaching methods

Method 7. Soft skills (team building, team working, communication)

Method 8. Learning by doing in VET, in a real-life situation

Etki

Kısa-dönem etkisi: Mesleki Eğitim öğrencilerini motive ederek ve öğretmenlerini eğiterek okuldan ayrılmalarını sayısını azaltmak.  

Uzun dönem etkisi: Hayatboyu Öğrenmenin değerlerini ve okul içinde ve dışındaki günlük yaşama olan proaktif yaklaşımı desteklemek. 

 

Up